Vastuullisuus

Ravintola Kasarmin palvelut noudattavat Luovin kestävän kehityksen linjausta. Kestävä kehitys on osa Luovi-laatua ja on läpäisevä teema kaikessa toiminnassamme. Toimimme kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Ravintola Kasarmin lisäksi Luovilla on viisi muuta ravintolaa ympäri Suomea.

Sosiaalis-kulttuurinen kestävä kehitys

Sosiaalisen näkökulman vastuu on meillä ilmeinen. Ravintolat ovat osa Ammattiopisto Luovia, joka on ammatillinen erityisoppilaitos. Luovin koulutustarjontaan kuuluvat valmentava koulutus, ammatillinen perustutkintokoulutus sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Olemme omalta osaltamme ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja reittejä työelämään erityistä tukea tarvitseville nuorille. Tutustu Ammattiopisto Luoviin osoitteessa luovi.fi.

Ekologinen kestävä kehitys

Luovin ravintoloissa hyödynnetään sesonkien tuotteita ja käytetään kotimaisia vaihtoehtoja aina kun se on mahdollista. Paikallisia toimittajia käytetään kasvisten, kalan ja osittain myös leipomotuotteiden toimituksissa. Paikalliset toimittajat mahdollistavat lähiruoan käytön sekä tuotteiden tuoreuden. Lisäksi paikallisten toimittajien avulla pidetään yllä paikallista ruokakulttuuria.

Taloudellinen kestävä kehitys

Luovin ravintoloilla on muutama valtakunnallinen tavarantoimittaja, joiden avulla logistiikkaa ja kustannuksia on saatu vähennettyä. Ruokalistojen ja ruokailijamäärien perusteella lasketaan koko viikon ruokatarvikkeiden määrä, jolloin tavaraa ei hankita liikaa. Hankinnoissa suositaan suuria pakkauskokoja, jolloin pakkausmateriaalin määrään voidaan vaikuttaa. Ylijäämäruokaa on myynnissä ravintolassamme lounasajan jälkeen.